head_banner

Radio gatnawy çözgüdi

Huaruide Radio Shuttle Solution näme?

Huaruide radio gatnawy, az maýa goýum çykdajylary bilen ýarym awtomatiki ýokary dykyzlykly ammar görnüşidir, köp mukdarda we zatlary saklamaga laýyk gelýär.Azyk we içgi, himiýa, temmäki we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

 

Sürüjiniň çözgüdi bilen deňeşdirilende, sürüjiniň içindäki raflarda iň ýokary çuňlugy çäklendirýän forklift tekjelere girýär.Radio gatnaw ulgamy bilen, hereketlendiriji palet rack ulgamy çäkli däl we material işleýiş hereketleri has çalt we ygtybarlydyr.Şeýle hem, her modulda LIFO ulgamyndan LIFO ulgamyna geçip, has uly haryt dolanyşygyna rugsat berýär.Radio gatnawynyň köpugurlylygy, şeýle hem LIFO we FIFO ulgamy hökmünde ulanylmagyny üpjün edip, demir gapagyň iki gapdalyndaky giriş nokatlary bilen işlemäge mümkinçilik berýär.

Radio gatnaw ulgamy

• Saklamak üçin gap

• Radio gatnawy

• Batareýa zarýad bekedi

Radio gatnaw çözgüdiniň peýdalary

• Tagta we operatora zeper ýetmek howpy pes.

• Paletleri ýokary takyklyk, çalt we dowamly awtomatiki usulda ýüklemek, düşürmek we tertiplemek.

• Zähmet çykdajylaryny tygşytlamak, iş netijeliligini we inwentar dolanyşygyny ýokarlandyrmak.

• Iki radio gatnawy we raflar Huaruide topary tarapyndan dizaýn edildi we öndürildi, CE synagy tassyklandy.

• Paletleriň dürli ululygy üçin elýeterli.

• highokary takyklygy üpjün edýän netijeli ýüklemek we düşürmek ulgamy.

• forklift rack bölümine girmeýänligi sebäpli, rack böleklerine az zyýan.

• Pes temperaturada saklamak üçin amatly (-25 ℃)

Goýmalar

• FMCG kompaniýalary

• Azyk önümçiligi

• Eti gaýtadan işlemek

• Içgi önümçiligi we paýlanyşy

• Sowuk ammar

• drivehli sürüjini / sürüjini sürýän rack ulanyjylary.

Galereýa

Wideo


Iş wagty: Iýun-05-2021