head_banner

Çözgüt

 • Shuttle & Stacker Crane Solution

  “Shuttle & Stacker Crane” çözgüdi

  “Shuttle & Stacker Crane” çözgüdi nähili işleýär?“Huaruide Shuttle & Stacker Crane Solution” ulgamy, gatnaw görnüşli rack ulgamyndan, stacker kranyndan, raido gatnawyndan, konweýer ulgamyndan, dolandyryş we dolandyryş ulgamyndan durýar.Saklamak we gözlemek amallary ...
  Koprak oka
 • Radio Shuttle Solution

  Radio gatnawy çözgüdi

  Huaruide Radio Shuttle Solution näme?Huaruide radio gatnawy, az maýa goýum çykdajylary bilen ýarym awtomatiki ýokary dykyzlykly ammar görnüşidir, köp mukdarda we zatlary saklamaga laýyk gelýär.Iýmit we içgi, himiki, toba ...
  Koprak oka
 • Miniload ASRS System

  Miniload ASRS ulgamy

  Huaruide Miniload ASRS näme?Gutular üçin “Miniload” awtomatlaşdyrylan ammar, ykjam aýak yzynda öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin ýokary tizlikde hereket etmek üçin döredilen gaty dykyz ammar.Staker kranlaryndan peýdalanyp, ýükleme ulgamynyň adaty hori bar ...
  Koprak oka
 • High-Density Mother-Child Shuttle Storage

  Enokary dykyzlykly ene-çaga gatnaw ammary

  Huaruide ýokary dykyzlykly ene-çagany saklamak çözgüdi nähili işleýär?Söwda esasly ASRS diýlip atlandyrylýan ene-çaga gatnaw ulgamy, ammarlarda giňden kabul edilmegi we buýrugy ýerine ýetirmek amallary sebäpli soňky birnäçe ýyldan birneme başdan geçirýär ...
  Koprak oka
 • Clad-Rack ASRS Solution

  Clad-Rack ASRS çözgüdi

  “Clad-Rack” ammary näme?Örtükli ammar islendik ammar ulgamyndan emele gelip biler, sebäbi olaryň esasy aýratynlygy binanyň gurluşynyň bir bölegini emele getirmekdir.Bu ulgamda rack diňe bir saklanylýan harytlaryň ýüküni goldamaýar, ...
  Koprak oka
 • Unit Load ASRS

  Bölüm ýük ASRS

  Huaruide Unit Load AS / RS nähili işleýär?Gurluşyň ýük göterijisi ASRS staker kran bilen dolandyrylýar, staker kran demir ýolda öňe we öňe gidip bilýär we ýüklenen palet enjamy dikligine gezmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem ýetip bilýär ...
  Koprak oka