head_banner

Önümçilik kuwwaty

image2
image1

"Ylym we tehnologiýa ilkinji öndürijilik güýji" ad korporasiýasy diňe bir ösen ýurtlar tarapyndan kabul edilen ösen tehnologiýanyň ornaşdyrylmagyna üns bermän, önümçilik enjamlarynyň yzygiderli täzelenmegine, tehnologiki prosesiň gowulaşmagyna we möhüm ähmiýete eýe boldy. barha giňelýän önümçilik kuwwatyna we hiliniň yzygiderli ýokarlanmagyna getirýän synag enjamlary.

Häzirki wagtda “Huaruide” -iň 26 sany dikligine awtomatiki usulda rulon çyzgylary, 18 sany dikligine awtomatiki usulda togalanýan tegelek 8 sany enjam bar.Gündelik önümçilik 80 tonna çenli.

“Huaruide” -da 10units guty şöhle togalanýan degirmen, 1 birlik ýokary ýygylykly basgançakly kebşirleýiş liniýasy, 2 sany tegelek degirmen enjamy, 12 sany kebşirleme stansiýasy, 1 birlik awtomatiki robot kebşirleýiş enjamy, 4 birlik ýarym awtomatlaşdyrylan kebşirleýiş enjamy bar.Gündelik önüm 5000 pc çenli

image4
image3
image5
image6
image7

“Huaruide” -iň üstünde 6 birlik deslapky bejergisi we awtomatlaşdyrylan örtük liniýasy bar, örtügiň iň uzynlygy 12m, beýikligi 4m, ini bolsa 0,5 m.Poroşok örtügi kwadrat metr: 4,000,000 inedördül metr.

image9

“Huaruide” -iň üstünde 6 birlik deslapky bejergisi we awtomatlaşdyrylan örtük liniýasy bar, örtügiň iň uzynlygy 12m, beýikligi 4m, ini bolsa 0,5 m.Poroşok örtügi kwadrat metr: 4,000,000 inedördül metr.

image8
image10
image13
image12
image11

“Huaruide” -da 2 sany ýokary takyklykly ganly degirmen enjamy bar, kranlary gaýtadan işlemegiň takyklygyny üpjün etmek üçin şöhleleriň ujunda degirmen.4 CNC ussahanasy we 1 CNC buraw maşyny.

image14
image15
image16

Huaruide-de awtomatiki enjamlary ýygnamak ussahanasy bar.