head_banner

“Hubei Bestore Unit Load ASRS II Faza” taslamasy durmuşa geçirilýär

“Hubei Bestore Unit Load ASRS II Faza” taslamasy durmuşa geçirilýär

Meşhur hytaý nahar öndürijisi Bestore, Wuhan şäherindäki ikinji logistika merkezini 20 000 palet we Huaruide-den ýokary tizlikli tertipleşdiriş liniýalary üçin ASRS bilen enjamlaşdyrar.Tejribäni gowy ulanmak sebäpli Bestore çalt karar berdi we Huaruide bilen şertnama baglaşdy we her jikme-jiklik dizaýnyny gysga wagtda tamamlady.Indi bu taslama gurnama ädimlerinde.

 

Ammaryň saklanylýan meýdany, iki gapdalynda 24 metr beýiklikdäki 10 metrlik 120 metrlik uzynlykdaky koridorda emele geler.Speedokary tizlikli tertipleşdiriş liniýasynyň 6 gatlagy ASRS bilen hyzmatdaşlyk eder.

 

Awtomatlaşdyryş, üznüksiz harytlaryň akymyny we günde 24 sagat elýeterliligini üpjün eder.“Bestore” içerki akymlaryň geçirijiligini ýokarlandyrmak we operatorlara sargytlary has ergonomiki taýdan taýýarlamaga mümkinçilik bermek we şeýlelik bilen öndürijiligini ýokarlandyrmak maksady bilen bu çözgüdi saýlady.

Ikinjiden, näme üçin ammar gurýarys 40 m-den gowrak?

Hytaýda öndürilen 24 metrden gowrak ammar, örtükli ammar.Özbaşdak ammar bilen deňeşdirilende, beýiklikler binanyň gurluşyny adaty polatdan ýasalan binalardan has berk edýär.Todayöne bu gün mesele däl, diňe düzgünleşdirmek hakda gürleşýäris.

 

Örtükli görnüşli ammar Bina degişli däl, ol maddy öwrülişik desgasyna degişlidir.Şonuň üçin bu düzgün birneme gowşak, men adatça müşderime saklaýyş kuwwaty 24 m bilen talaplaryny kanagatlandyryp bilýän bolsa, örtükli ASRS gurmaga synanyşyň.

Galereýa

Embeded plate in ASRS of Bestore Pharse two
Mezzanine in Bestore Phase II
Racking Assembly for ASRS
Racking Assembly in Pallet Stacker Crane

Iş wagty: Iýul-22-2021