head_banner

“Unit-Load” -yň awtomatiki saklanyş we gözleg ulgamynyň peýdalary (AS / RS)

Dokary dykyzlykly ammar: Saklaýyş we gözleg maşynlary (SRM), uzynlygy 42 metrden ýokary bolup bilýän ygtybarly raf gurluşyna we 1800 kilograma çenli ýükleri çalt herekete getirýär.Singleeke, goşa we köp çuňlukly hemra saklaýyş opsiýalary bilen HRD Unit-Load AS / RS ulgamlary daş-töwerekde, sowadylan ýa-da doňduryjy ýerlerde ajaýyp giňişlik ulanmagy hödürleýär.
image1
Iň az zähmet bilen çalt elýeterlilik: Bir aýlawda bir ýa-da birnäçe ýük götermek üçin dürli wariantlar bilen HRD SRM-leri geçiş tizligini sagatda 60 ýük / ýokary tizlige ýetip biler.Akylly programma üpjünçiligi we dolandyryşlar bu ulgamlara gije-gündiziň dowamynda gözegçiliksiz işlemäge mümkinçilik berýär.
image2
Netijeli, takyk, ygtybarly: HRD Unit-Load AS / RS ulgamlary täsirli “yşyk” gurşawynda işleýär.Olar aňsat tehniki hyzmaty we iň ýokary iş wagtyny üpjün etmek üçin möhüm ähmiýetli programmalar üçin niýetlenendir.Iň soňky dolandyryş tehnologiýasy ýokary netijeliligi we takyklygy üpjün edýär.
image3
www.hrdasrs.com


Iş wagty: Apr-05-2022