head_banner

Ene-çaga gatnawy

Ene-çaga gatnawy

gysga düşündiriş:

Ene-çaga gatnaw ulgamy, köp çuňňur palet saklamak üçin doly awtomatlaşdyrylan we deň derejede köpugurly saklamak we gözlemek mehanizmidir.Awtobus zolagy bilen işleýän “Ene” gatnawyndan, raketka ulgamyndaky palet ammaryna perpendikulýar ýolda işleýär.Onda saklamak we gözlemek funksiýasyny ýerine ýetirýän paletli gatnawly çaga bar.Bu ulgam ýükleri bellenilen ýerine ýetirýän dik liftler bilen birleşdirildi.Dik dikligine bellenen ýerine ýetensoň, ene gatnawy çaga bilen birlikde şol ýere ýetýär.Çaga ýüküni alýar we indiki barmaly ýerine ýetmek üçin ýene ýolda hereket etmek üçin “Ene” gatnawynyň içine girýär.Loadükleri gözlemek hem şol bir prosesde bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ene-çaga gatnawy nähili işleýär?

Ene-çaga gatnawy, daşaýjy gatnaw ulgamy diýlip hem atlandyrylýar, köplenç ýokary dykyzlygy saklamak üçin ulanylýan köp çuňlukly ASRS çözgüdi.Ene çagany her gatdaky geçelgelere perpendikulýar relsler boýunça göterýär.Talap boýunça çaga palet saýlamak ýa-da ýerleşdirmek üçin koridora girýär.Soňra “Ene-çaga” gatnawy paletany dik liftler ýa-da konweýerler ýaly çykýan sistema alyp barýar.

Huaruide ene-çaga gatnawy logistikany nädip aňsatlaşdyrýar?

“Huaruide” ene-çaga gatnawy CE standarty bilen özboluşly ýasalýar, müşderiniň giriş talaplaryna görä tizlik we tizlenme ýokary dykyzlyk üçin optimallaşdyrylýar.Bir wagtyň özünde köp sanly Huaruide ene-çaga gatnawlary, ýokary geçiş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin bir gatda işläp biler.Geçiriş zerurlygy pes bolanda, ýeke-täk Huaruide ene-çaga gatnawy birnäçe gat dolandyryp bilýär, bu amallarda ýokary çeýeligi we geljekde giňelmek üçin mümkinçilik berýär.

“Huaruide” ene-çaga gatnawynyň awtomatlaşdyrylan enjam ulgamy, 100% görnükliligi we takyklygy üpjün edýän akylly programma üpjünçiligi bilen birleşdirildi.Huaruide programma üpjünçiligi ulgamlara ýolbaşçylyk edýär we gözegçilik edýär.Akylly programma üpjünçiligi platformalary bilen doly integrasiýa edilende, inwentar ýerlerini yzarlaýar we ýükleriň hereketine ýolbaşçylyk edýär.

Aýratynlyklary

• Elektrik üpjünçiligi we demir ýol patent tehnologiýasyna ýol görkeziji hökmünde bökdençsiz awtobus paneli

• Halkara belli markalardan ýokary öndürijilikli motor.

• Ajaýyp tizlenme öndürijiligi we işleýiş durnuklylygy.

• Global öňdebaryjy awtomatiki ýitgisiz zarýad beriş tehnologiýasy.

• Gatlak geçirmek üçin akylsyz üznüksiz güýç dolandyryş tehnologiýasy.

• Öňdebaryjy ON-OFF amaly.

• Öňdebaryjy super kondensator, çäklendirilmedik zarýad beriş siklleri bilen işleýär.

• Adam gatyşmazdan onlaýn zarýad bermek.

• Päsgelçiliksiz ýüklemek tehnologiýasy

Peýdalary

• Iň ýokary saklaýyş kuwwaty 80-90% -e çenli.

• WMS (ammar dolandyryş ulgamy) tarapyndan ýalňyşlyk derejesini netijeli ýok ediň.

• Asyl düzülişini üýtgetmän geçişiň artmagy bilen giňelmegine rugsat beriň

• Önümçilik işi, esasanam çalt hereket edýän sarp ediş harytlary, azyk, içgi we sowuk zynjyr pudaklary üçin amatly çözgüt

Parametr

• Ene gatnawy Iň ýokary tizlik: 2,5 m / s

• Çaga gatnawy Iň ýokary tizlik: 1m / s

• Iň ýokary ýük agramy: 1,5 tonna

• Elektrik üpjünçiligi: Busbar / Batareýa

• Iň pes iş temperaturasy: -30 ° C.

• Geçiriş: 20 - 45 palet / sag

• Dolandyryş modeli: Gollanma, awtonom, onlaýn

Goýmalar

• paýlaýyş merkezleri

• Önümçilik ammary

• Bufer saklamak

• Sowadylan ýa-da doňdurylan ammar (-28 ° C)

• Iýmit we içgi pudagynda poslamaýan polatdan ýasalan önümler (ýagny et senagaty)

Galereýa

Jixi shuttle mover high-density storage solution
huade shuttle mover
mother-child shuttle (2)
Mother-child shuttle full automatic solution

  • Öňki:
  • Indiki: