head_banner

Gatlak geçirmek

Gatlak geçirmek

gysga düşündiriş:

Gatlak geçirişiň wezipesi ene-çaga gatnawyny ýokaryk we aşaklygyna götermek we birnäçe ene-çaga gatnawy, ýöne has köp gatlak bolanda ony dürli gatlaklara geçirmek.Adatça ýokary dykyzlykly saklaýyş ulgamynyň demir ýolunyň ahyrynda ýerleşýär.Maşyn çarçuwasyndan, ene gatnaw platformasyndan, sim arkan çekiş güýji ulgamyndan, deňagramlylyk ulgamyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.Ussat dolandyryş ulgamy bilen üznüksiz baglanyşyk arkaly amala aşyrylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Dişsiz hemişelik magnit sinhron çekiş enjamy bilen, lift ýokary derejede işleýär we energiýany tygşytlamagy üpjün edip biler.

2. Patent tehnologiýasy: Akylly ene-çaga gatnaw gatlagyny üznüksiz güýç bilen geçirmek.

3. Doňdurylan ammarda, partlama garşy, howpsuzlyk we beýleki aýratyn gurşawda gowy işleýär.

4. Gurlan konweýer ulgamy ene-çaga gatnawynyň üýtgeýän gatlaklary üçin durnukly üýtgemäni amala aşyrýar.

Programma ssenariisi

Pul tygşytlamak meselesinde, ene-çaganyň gatnaw çözgüdiniň pes talaplarynda HUARUIDE bufer konweýer toparlary bilen hyzmatdaşlyk edip, gatlak gatlagy saklamak we gözlemek üçin ene-çaga gatnawynyň bir toplumyny ýerine ýetirýär.Düzüm dizaýnynda çeýe görnüşi üpjün edip, esasy bölekler üçin standart çarçuwanyň gurluşyny we halkara öňdebaryjy marka elektrik böleklerini kabul edýär.

Parametrler

No.ok. Ady Bölüm Parametr Bellik
1 Umumy giňlik mm 1980
2 Umumy uzynlyk mm 3300
3 Maks.Tizligi ýokarlandyrmak m / s 0.5
4 Operasiýa sesi dB (A) 70
5 Konweýer motor güýji Kw 0.4-0.75
6 Motor güýjüni götermek Kw 9.1-11 Hemişelik magnit çekiş
7 Lifting tertibi Simli ýüp çekmek, hasaplaýjy deňagramlylyk
8 Platforma gollanmasy T90 götermek üçin ýörite gollanma demir ýoly

Galereýa

Layer Transfer (1)
微信图片_202007270856363
Layer Transfer (2)

  • Öňki:
  • Indiki: